Chân dung ĐTC Gioan Phaolô II

Slide show
Phim tư liệu
 1. Lễ Phong Chân Phước ĐTC Gioan Phaolô II

 2. Chân Phước ĐTC Gioan Phaolô II

 3. Cuộc ám sát và tha thứ

 4. Cuộc đời ĐGH John Paul II

 5. Giáo Hội VN với Đức Gioan Phaolô II

 6. Gioan Phaolo II vui tính

 7. Lễ tang ĐGH Gioan Phaolô II (2005)

 8. Lễ tang ĐGH Gioan Phaolô II

 9. Những Nhiệm Mầu Của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 10. Phim Tư liệu ĐTC Gioan Phaolo II

 11. Lễ Tuyên thánh Tử Đạo Việt Nam


 
Góp Ý  - Chia Sẻ  -  Gửi Bài - Comments
email :  tinmung2007@gmail.com