Hạnh Các Thánh


Ngày 22 tháng 02

 KÍNH ĐỀN THÁNH PHÊRÔ TÔNG ĐỒ

Thánh Phêrô đã được Chúa Giêsu chọn làm thủ lãnh hữu hình của Giáo hội. Phụng vụ muốn dành ngày hôm nay để tôi kính Toà thánh Phêrô, đồng thời cũng tôn kính quyền tối thượng của đấng kế vị thánh Phêrô đã ở tại Antiôkia. Bởi đó trước kia có hai lễ riêng biệt để kính toà thánh Phêrô, một tại Antiôkia và một tại Rôma. Nhưng cả hai lễ đều mang cùng một ý nghĩa, nên ngày nay phụng vụ kính chung trong một lễ “kính Tòa thánh Phêrô”.

Trong Giáo hội sơ khai, các Kitô hữu, nhất là bên Đông Phương, thường mừng ngày giáp năm chịu phép rửa tội. Vào ngày này họ lặp lại lời hứa khi chịu phép rửa tội và cảm tạ Thiên Chúa đã nhận mình vào số con cái Người. Họ gọi ngày này là sinh nhật thiêng liêng của mình. Hợp với thực hành thánh thiện này, các Giám mục cũng mừng ngày thụ phong của các ngài. Sau khi các Giám mục qua đời, dân chúng thường kính nhớ ngày thụ phong của các ngài. Đó là nguồn gốc các ngày lễ kính toà thánh Phêrô tại Antiôkia và Rôma.

Chúng ta vui mừng với lễ kính này, để tôn kính việc vị thủ lãnh các tông đồ lên làm mục tử Giáo hội chiến đấu và để quyết tâm hiệp nhất với ngài bằng giây liên kết đức tin, đức cậy và đức mến.